Format godziny: 1600, czyli czwarta po południu.

zeg

Na chronometrze powyżej jest godzina:  (rano) – 0835,  (wieczorem) – 2035:)

 

Specjalnie dla czytelników, którzy dziwią się gdy piszę: godzina 1600 zamiast czwarta po południu.

Poniżej fragment instrukcji wypełniania dziennika pokładowego (autor: inż. Jerzy T. Idzikowski kpt. ż.w).
ROUTINE ENTRIES WHEN AT SEA

1200 B.O.S.V, Full Away 1200 Rozpoczęcie Podrόży Morskiej (Beginning of Sea Voyage). Cała Naprzόd – Pełne Obroty Morskie. Wpisu tego dokonuje się na polecenie kapitana statku, po zdaniu pilota i przejsciu na pełne obroty morskie. Innymi słowy koniec tzw dojazd ό w lub inaczej podr ό ży z pilotem. Ten wpis powinien być podkreślony na czerwono w celu umozliwienia szybkiej jego lokalizacji.

1230 Wheel shifted to automatic steering 1230 Przełączono sterowanie z ręcznego na automatyczne. Fire round and safety inspection carried out. Compasses and courses checked. Przeprowadzono inspekcję pożarową i bezpieczeństwa statku. Kompasy i kursy sprawdzono/porόwnano. Compasses compared and courses checked. Wskazania kompasόw porόwnano i kursy sprawdzono. Fire rounds and safety check maintained. Przeprowadzono kontrolę przeciwpożarową i bezpieczeństwa statku.

0247 Passed Strait of Tiran 0247 Minięto Cieśnine Tirańską Observed gyro error -4°. Określono (stwierdzono) błąd żyrokompasu r ό wny -4 °.

2110 GPS ϕ =37°55.0’N, λ=000°11.3’E Pozycja statku określona za pomocą urządzenia nawigacji satelitarnej systemu GPS (Global Positioning System).

0914 LtH Europa Pt Brg 002° (T) x 5.8’ A/C to 254° (T), 256° (G), 260° (M). Pozycja statku na godzinę 0914 czasu statkowego – Latarnia Europa Point NR = 002° odległość 5.8 Mm, zmieniono kurs (A/C = altered course) na KR=254°, KŻ=256°, KK=260°.

 

Godzina wyróżniona tłustym drukiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>